רשות העתיקות

25 שנים לרשות

רשות העתיקות היא המוסד המקצועי המוביל בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, האחראי על עתיקות הארץ ועל אתרי העתיקות; על חשיפתם, שמירתם, שימורם, חקירתם ופרסומם, וכן על ניהול אוצרות העתיקות במדינת ישראל. באירוע 25 שנים לרשות, התמקדנו בשני מישורים: מישור הזמן ומישור האנשים. החיבור בין שני מישורים אלו, היה מרגש ומפתיע כאחד. יום שלם אשר שילב בין פעילות FUN מגוונת, לבין אייטמים בימתיים מרגשים, הוקרת העובדים הוותיקים ומנהלי העבר של הרשות ומופע של ישראל קטורזה. בסוף, הכל התחבר.