הזרע

השקת הערכים והבניין החדש

הזרע ישראל נמנית על החברות המובילות בעולם בטיפוח, ייצור ושיווק זרעי מכלוא של ירקות וגידולי שדה. נפלה בחלקנו הזכות להיות שותפים לאירוע השקת הבניין החדש, לצד הטמעת ערכי החברה באירועים שנערכו במקביל בארץ ובמשרדי החברה בהולנד. אירוע ערב מרגש אשר שילב קבלת פנים תאטרלית במיוחד ברוח ערכי החברה, ולאחר מכן אייטמים בימתיים מרגשים.