בנק לאומי

חגיגות עשור לחטיבת שוקי ההון

חגיגות העשור לחטיבת שוק ההון של בנק לאומי, נערכו בהיכל התקשוב של בנק לאומי.
שילוב יוצא דופן בין תוכן מקצועי לחוויה מגבשת ומעצימה לעובדי החטיבה.