בזק בינלאומי

כנס מכירות

הבריף: כנס מכירות בלתי שגרתי לעובדי בזק בינלאומי. הפתרון: אירוע נותנים נוק-אווט ל2015, הבנוי סביב זירת אגרוף ומשלב הנחייה של אלי אילדיס, נאומי "רעל" קצרים של סמנכ"לי החברה, הרצאה מרתקת של נמרוד הראל ותחרויות אגרוף מקצועיות בתוך הזירה.